VýsledkyVideogalerie

Videogalerie

14. listopadu 2012
Konference o všech aspektech Duchennovy/Beckerovy svalové dystrofie (DMD/BMD)
Praha, Clarion Congress Hotel

Konference se konala v rámci projektu CARE-NMD.

doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D.

DMD/BMD: současný stav a další perspektivy

MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.

Dystrofinopatie: průběh onemocnění a léčba

MUDr. Lenka Mrázová

Klinická studie DMD114044

MUDr. Renata Gaillyová

Genetické aspekty DMD/BMD

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Ortopedické výkony u DMD/BMD

MUDr. Iva Příhodová

Poruchy dýchání u pacientů s DMD/BMD

MUDr. Martin Pešl

DMD/BMD a kardiologické souvislosti