Přidejte se

Stanovil vám lékař jednu z níže uvedených diagnóz a dosud nejste v registru svalových dystrofií vedeni? Přidejte se!

  • Budete se podílet na zlepšování péče o nemocné se svalovými dystrofiemi
  • Získáte informace o nových způsobech léčby
  • Získáte možnost zařazení do klinických studií s novými léky

V případě, že již registrování jste a chcete se aktivně podílet, kontaktujte svého neurologa. Po přidělení přístupových práv získáte možnost kontrolovat aktuálnost vašich záznamů a vyplňovat formulář hodnotící kvalitu života - v případě Duchennovy/Beckerovy muskulární dystrofie(DMD/BMD), myotonické dystrofie (DM), facioskapulohumerální svalové dystrofie (FSHD).

 Pro pacienty se zájmem o zapojení do registru 
Věk pacienta:*
dětský pacient
dospělý pacient
Diagnóza onemocnění:*
Duchennova/Beckerova muskulární dystrofie
Myotonická dystrofie
Spinální muskulární atrofie
Facioskapulohumerální dystrofie
Absolvujete v současnosti vyšetření u některého z lékařů ze zapojených center (najdete v menu Pracoviště)?:*
Ano
Ne
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro účely registrace v registru REaDY:
Souhlasím
Nesouhlasím

* ... povinné položky