Stav registru

Průběžně aktualizované údaje o stavu registru. Klikněte na příslušné tlačítko podle toho, o kterou diagnózu se zajímáte. Vysvětlení zkratek:

  • DMD/BMD: Duchennova/Beckerova svalová dystrofie
  • DM: myotonická dystrofie
  • FSHD: facioskapulohumerální svalová dystrofie
  • SMA: spinální svalová atrofie
  • LGMD: pletencové svalové distrofie

Data ze SMA části registru nejsou aktualizovaná od 05/2019 z důvodu převodu této části registru do nového systému.

Všechny diagnózy DMD/BMD DM FSHD SMA

Počet pacientů Věk pacientů Počet pacientů v jednotlivých centrech | vše CZ SK