Stav registru

Průběžně aktualizované údaje o stavu registru. Klikněte na příslušné tlačítko podle toho, o kterou diagnózu se zajímáte. Vysvětlení zkratek:

  • DMD/BMD: Duchennova/Beckerova svalová dystrofie
  • DM: myotonická dystrofie
  • FSHD: facioskapulohumerální svalová dystrofie
  • SMA: spinální svalová atrofie
  • LGMD: pletencové svalové dystrofie

Ve vizualizaci níže najdete aktuální data týkající se diagnózy DMD/BMD (data ostatních diagnóz níže nejsou aktualizovaná). Od 06/2021 budou všechny vizualizace sloučeny do jedné.

Všechny diagnózy DMD/BMD DM FSHD SMA