Vstup do registru

  • Chystáte se opustit informační web http://ready.registry.cz a přejít na zabezpečené stránky elektronického klinického registru.
  • Přihlášení do systému vyžaduje platné uživatelské jméno a heslo.
  • Údaje do registru lze zadávat z jakéhokoliv počítače připojeného na internet a vybaveného prohlížečem MS Internet Explorer 5.5 nebo vyšším (musí podporovat chráněnou komunikaci se 128bitovým šifrováním).
  • Budete-li mít problém s přihlášením nebo jakýkoli jiný problém technického rázu, prosím neváhejte kontaktovat náš helpdesk (viz níže).

 

>>>Vstoupit do registru<<<

 

Helpdesk

Helpdesk. Zdroj: stock.xchng

Komunikace a informovanost je jedním z předpokladů úspěšného projektu. Proto jsme vybudovali linku podpory, tzv. helpdesk, na který se mohou partneři a uživatelé našich produktů obracet se svými dotazy a požadavky. Profesionální systém distribuce požadavků umožňuje zajistit co nejrychlejší odezvu i u složitých případů. Pracovníci helpdesku využívají moderních metod pro komunikaci (ICQ, Skype, email, diskusní fóra, sharing desktop aplikace), díky kterým jsou schopni uživateli pomoci při řešení problému nejefektivnější cestou a za nejnižší možné náklady. Dotazy a požadavky jsou ukládány do databází, pravidelně vyhodnocovány, následně jsou vytvářeny bug listy, knowledge base (databáze znalostí) atd., díky čemuž jsme schopni zdokonalovat vývojové metody při tvorbě softwaru.

Helpdesk je k dispozici každý všední den od 8 do 16 hodin.

Tel.: (+420) 549 498 281
E-mail: helpdesk@iba.muni.cz

 

Institut biostatistiky a analýz LF a PřF

Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (IBA MU) je společným pracovištěm uvedených fakult pro vědeckovýzkumnou činnost, řešení vědeckých projektů a poskytování souvisejících služeb, zejména v oblasti analýzy biologických a klinických dat, organizace a managementu klinických studií, vývoje softwaru a aplikace ICT. Činnost IBA MU je primárně zaměřena na organizační a odborné zajištění rozsáhlých vědeckých projektů a projektů klinického výzkumu.